e5a.jpg?itok=y18L7USyJedním ze základních pilířů našeho táborového programu jsou výlety po České republice. Naším cílem je, aby si děti udělaly co nejpestřejší obrázek o Česku. Při plánování výletů využíváme strategickou polohu města Jesenice, kdy se podíváme do všech čtyř světových stran. Studenty při výletech doprovází zkušený průvodce, který je nejen seznámí s historií a životem navštívených míst, ale je připraven doporučit i individuální tipy podle přání táborníků. Na výlety nás vozí komfortní dálkové autobusy s klimatizací a dnes už i wi-fi pokrytím. Zkušení a pozorní řidiči jsou samozřejmostí.