Zdravotnice v táboře – 24hodinový režim

Po celou dobu tábora je přítomen zdravotník s kvalifikací pro dětské tábory (vyhláška MZdr ČR 422/2013 Sb.). Po příjezdu každý táborník projde diskrétním rozhovorem se zdravotnicí, odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti, případně léky nebo lékařské pokyny z domova o užívání léků. Naše zdravotnice plní tyto úkoly:

  • Poskytuje ošetření v případě nemoci, úrazu

  • Kontroluje hygienu a úklid v chatkách, hlavní budově a kuchyni

  • Dohlíží na zdravé složení stravy a pravidelnost stravování táborníků

  • Dbá na dodržování pitného režimu

  • Doprovází táborníky při sportovních aktivitách a na výletech

  • Dohlíží na užívání léků z domova (nutná písemná instrukce od lékaře)

  • Vede zdravotnický deník a dokumentaci podle zákonných norem